ASMAJA Piccola Cosa

Urodzona: 04.02.2017

Nr rodowodu: PKR.IX-76967

Czip: 616093900280491

Rejestracja oddziałowa: 6731/XLII/17

Rodowód -  do wglądu w hodowli lub przesyłamy skan ( ze względów bezpieczeństwa )

 

ASMAJA po domowemu Majeczka jest po utytuowanych rodzicach i przybyła do nas z hodowli Piccola Cosa (FCI) w Jastrzębiu Zdroju.