Całka z Przemożnej Chętki

Całka "Z Przemożnej Chętki" - SARA urodzona 29.09.2004 odeszła za Tęczowy Most 05.12.2011

Odeszła nagle w wieku 7 lat. Była sunią pełną wigoru, mądrości i miłości. Nad wyraz cierpliwa i ufna do każdego. Bezgranicznie przywiązana i wierna, dawała nam radość swoją obecnością każdego dnia. Strasznie będzie nam jej brakowało, ale wierzymy, że taraz z innymi pieskami biega szczęśliwa po zielonych łąkach za Tęczowym Mostem. Saruniu zawsze pozostaniesz w naszej pamięci...