Enia Von Deisse Al-Bor

ENIA VON DEISSE "Al-Bor"  - DEJZUNIA urodzona 04.11.2009 odeszła za Tęczowy Most 28.01.2021


Odeszła nagle w wieku niespełna 12-stu lat. Była sunią pełną miłości i mądrości - nasz bielutki łajcik - dama niczym "Beata Tyszkiewicz". Bardzo będzie nam jej brakowało, ale wierzymy, że taraz z innymi pieskami biega szczęśliwa po zielonych łąkach za Tęczowym Mostem. Dejzuniu zawsze pozostaniesz w naszej pamięci...