MŁ.CH.PL; CH.PL. HANA "Alexamel"

Urodzona: 22.04.2016

Nr rodowodu: PKR.IX-74486

Czip: 616093900259020

Rejestracja oddziałowa: 6523/XLII/16

Rodowód -  do wglądu w hodowli lub przesyłamy skan ( ze względów bezpieczeństwa )

 

HANA po domowemu Haneczka jest po utytuowanych rodzicach i przybyła do nas z hodowli Alexamel w Przemyślu.

Uzyskała tytuły: Młodzieżowy Champion Polski oraz Champion Polski.