ULRICCA "Canis Bohemia"

Urodzona: 06.04.2015
Nr rodowodu: PKR.IX-74601
Czip: 953010000456540
Rejestracja oddziałowa: 9524/XLII/15

Rodowód - do wglądu w hodowli lub przesyłamy skan ( ze względów bezpieczeństwa )

ULRICCA po domowemu Zuska - przybyła do nas z Czeskiej hodowli Canis Bohemia .

Jest suczką hodowlaną.